Kościół w Konieczkowej jako filia Lata 1650 - 1823


Zniszczenie świątyni uległo gwałtownemu pogorszeniu, gdy w Niebylcu po wybudowaniu kościoła w roku 1650 utworzono parafię, a Konieczkowa stała się filią.

W sprawozdaniu z roku 1721 czytamy:" Kościół w Konieczkowej bardzo zniszczony. Okna powybijane, brak wewnątrz posadzki. Z trzech ołtarzy tylko wielki możliwy do użycia. Chór i ołtarze dwa boczne w ruinie, zakrystia waląca się". Po tej wizytacji nastąpił za jakiś czas generalny remont kościoła. Zdaniem księdza prałata Górnickiego rozmyślnie doprowadzono wówczas do zubożenia świątyni i zatarcia pierwotnej architektury. Znikła na froncie kościoła dzwonnica, a jej miejsce zajął skromny przedsionek.

Dla dzwonu wybudowano osobną kampanikę na słupach, pokrytą gontowym daszkiem. Zlikwidowano całkowicie zakrystię i dwa boczne ołtarze. Ołtarz główny wysunięto ku przodowi do linii, gdzie nawa graniczyła z załamaniem absydy. Za ołtarzem urządzono pomieszczenie na szaty i naczynia liturgiczne.

Kościół wraz z cmentarzem grzebalnym był ogrodzony. Ogrodzenie to wykonane było z belek kilku calowych układanych na ścianę, wpuszczanych w stojące słupy, na których wspierał się daszek gonciany dwuspadowy. Na cmentarzu stała również kostnica.

Kościół dotrwał do roku 1823. Wówczas znajdował się już w całkowitej ruinie i został formalnie zlikwidowany. Do dziś zachowały się z niego: gotyki Krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa i kamienna kropielnica. Znajdują się w przedsionku obecnego kościoła.

Ścieżka powrotu